Kom igång direkt

är unika

Kom igång utan tunga konsultkostnader

Vi på Workwit Solutions vet att den viktigaste förändringen är att börja. Att bara komma igång med de enklaste processerna, ger ditt företag en startpunkt att arbeta utifrån. Och inte bara det, det drar ner dina kostnader och skapar snabbt en mer effektiv fältserviceorganisation på bara ett par dagar.

Implementation utan kostnad

Att starta med de molntjänster Workwit Solutions erbjuder kostar inget mer än abonemanget. Vår standarduppsättning är en perfekt start för att ditt företag skall komma igång med att arbeta digitalt. Vår standarduppsättning omfattar:

 • Uppsättning av företaget i molnmiljön.
 • Användare registrering.
 • Konfiguration av ett standard arbetsorderflöde.
 • Tillhandahållande och instruktioner om masterdata import.
 • Utbildning av 2-3 superanvändare som kan utbilda resten av ditt företag.
 • Utbildningsmaterial och video.
Starta...gå i mål..ta nästa steg
Integration

Att integrera Coresystems molnlösningar med redan bifintliga system minskar administrationen och ökar självklart effektiviteten för dig och ditt företag. Coresystems levereras alltid med ett öppet API som är väl dokumenterat så att din IT partner kan koppla ihop exempelvis ditt ERP eller CRM system med ditt arbetsorderflöde. Det finns även en rad olika standardkonnektorer till flera av de stora system på marknadensom redan är klara.  Men inte nog med det, genom Workwits sammarbete med Swapgrid har du även möjlighet att koppla ihop din Fältservice molntjänst med Swapgrids nätverk av ett flertal system och tjänster så som Fortknox, Symbrio eller Kivra.

Äta elefanten i små bitar

Äta elefanter är självklart inget vi på Workwit rekomenderar, men du har säkert hört uttrycket. Gigantiska projekt där ett helt företags arbetssätt skall omstruktureras brukar ofta sluta i utmattning och dåliga resultat. Vi på Workwit Solution hjälper dig gärna att över tid nå dina mål, och det gör ni bäst genom att identifiera område efter område som ni vill förbättra. Genom att komma igång via vår gratis setup har ni kommit en bit på vägen. Efter en tid kommer vi gärna och hjälper Er med att ta nästa steg. De tjänster vi här kan erbjuda är:

 • Analys av flöden och flaskhalsar
 • Managment konsulting.
 • Specialkonfiguration.
 • Utbildning
 • Change management konsulting.
 • Tekniska konsulter.

Ta kontakt

Lämna ditt namn och e-mailadress, och berätta vad du vill veta mer om när det gäller uppsättning och implementation av Workwits molntjänster Eller så kan du ringa oss på +46 735 170 777