SAP Field Service Managment

Your Digital jurny Is About To Take Off

Kronjuvelen bland system för fälttekniker. SAP Field Service Managment är en molnlösning som både perfekt samspelar med SAP’s övriga lösningar och med andra ERP system. Med SAP Field Service Managment behöver du inte anpassa din verksamet till något system. Genom dess anpassningsförmåga och stora möjlighet till konfiguaion får du ett system som är ger din verksamhet det stöd det förtjänar i alla led.

 

SAP Field Service Managment passar medelstora till stora företag som lägger stor vikt på att kunna anpassa sina system för att kunna optimera sin service och kundvård.

SAP Field Service Managment

vår Erfarenhet, din framgång

Workwit solution har mångårig erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar inom kundvård och fältservice. SAP FSMs stora förmåga an anpassa sig till dina affärsprocesser gör systemet unikt. Vår långa Erfarenhet av serviceprocesser och kunskap om SAP FSm systemet garanterar Er framgång.

SAP Field Service Managment - En molnlösning som frigör Er serviceorganisation

Funktioner

Schemaläggning

Workforce Management möjliggör automatiserad personalallokering och planering i realtid – för dina egna anställda och för Crowd Service. På det här sättet kan du tilldela resurser effektivt, öka produktiviteten och minimera kostnaderna.

Funktioner

 • Dra-och-släpp-gränssnitt
 • AI-baserad resursplanering
 • Kompetenshantering
 • Kartvy för ruttplanering och bestämning av servicepersonalens plats
 • Histogram för planering av service- och installationsprojekt

Rapporter

Kunskap är grunden till en lönsam serviceorganisation. i Sap Field Service Managments rapportmotor kan Ni enkelt skapa nödvändiga rapporter. Viktiga för att ta beslut men också nödvändiga för att få en direkt ögonblicksbild av verksamheten.

Funktioner

 • Dra-och-släpp-gränssnitt
 • Dashboard
 • Scriptverktyg
 • Färdiga mallar och rapporter
 • Språkstöd

Smarta formulär

Det finns många olika alternativ i checklistkonfigurationen som du kan använda för att definiera din checklista, eller ett arbetsflöde några exempel:

 • Tabeller
 • Rullgardinsmenyn
 • Tillbehörsväljare
 • Kryssrutor
 • Signaturupptagning
  Och många fler.

En mycket stark funktion när du skapar en checklista är att du kan hänvisa till värden från de objekt som är länkade i aktiviteten, till exempel från affärspartner eller utrustning. Om du till exempel vill ha en tabell med utrustningsnumren som den första raden kan du konfigurera detta på några sekunder utan att det behövs någon kodning.

Crowd

Med Crowd Service-lösningen kan du bygga en utökad pool av tekniker som innehåller personal, partners och frilansare.

För att svara i realtid är den kritiska faktorn ofta tillgängligheten för servicetekniker. I en pool av ”externa tej´kniker” finns det alltid någon med lämplig kompetens tillgänglig för utplacering.

Med kraftfulla AI-verktyg kan du planera servicekraven i realtid. Tekniker får sina beställningar snabbt via mobilapplikationen och kan till och med kunna fullföra jobbet med sina mobila enheter.

Funktioner
Konfigurerbar registreringsplattform för partners och frilansare som deltar i Crowd Service

Intelligent planering och urval av kvalificerade tekniker beroende på expertis, plats och tillgänglighet
Tidslucka för externa arbetaren att acceptera eller avvisa ett uppdrag.

android-app-direction-app-35969

Mobil App

Under resan stöder Field Service Mobility dina servicetekniker via iOS, Android eller Windows Appar . Mobilapplikationerna erbjuder en omfattande översikt av all relevant information som order, kunder, kontakter, installerade maskiner och servicehistorik.

På detta sätt kan dina tekniker få tillgång till all viktig information när som helst under resan – online och offline. Att arbeta i realtid sparar värdefull tid.

Funktioner:

 • Mobil åtkomst till all information som krävs för fälttjänst
 • Kartläggning och GPS-spårning
 • Konfigurerbara checklistor för inspelning av data som anläggningsinspektion och prestandadata och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.
 • Feedback på tid, material och kostnader
 • Elektronisk signatur och registrering av kundåterkoppling

Kundportal

Kundportalen förser dina kunder med ett antal självbetjäningsalternativ, vilket gör att de kan boka ett serviceavtal online.

Med hjälp av QR-koder kan kunden snabbt skicka produkt- eller utrustningsinformation till din serviceavdelning. Dina tekniker är då idealiskt förberedda för kundens möte.

Funktioner:

 • Självserviceportal för felmeddelanden, fjärrservice, planering och spårning
 • Visning av servicehistoriken inklusive garantiinformation, teknisk produktinformation och annan viktig information
 • Interaktiv dialog (AI chatbot) för att diagnostisera och lösa problem
 • Tillgång till relevant produkt- eller tjänstinformation
 • Meddelanden i realtid, t.ex. att ge råd om teknikerens ankomsttid

Fullproppad med funtioner och smart AI

Coresystems, eller som det nu kallas SAP Field Service Management (FSM), är en molnlösning som huvudsakligen fokuserar på de processer och insikter som är involverade i fälttjänster. 

Den AI-drivna programvaran ger en översikt över alla kunder, kontrakt, SLAer, produkter och reservdelar. Systemet har ett brett utbud av verktyg bland annat

 • WorkForce Management med Planning Board
 • Mobil app IOS & Android
 • Godkännande T&M
 • administration
 • Rapportering & analys
 • Aktivitetsåterkoppling
 • Kunskapsdatabas
 • Systemövervakning
 • Smarta formulär

Kort sagt: allt relaterat till fältservice finns i SAP FSM. Det gör att du kan skapa och hantera era tjänster på ett mer effektivt sätt.

 

Dessutom är SAP Field Service Management inte bara ett mervärde för servicecenterplanerare eller kunder. Mobile Field Service stöder också deras administrativa uppgifter. Appen ger dig möjlighet att ansluta till ditt företags CRM, ERP eller andra verktyg. Både on- och offline! 

Se Coresystems video.

Vill du ha en demo?

Vill du också boosta din lönsamhet

Hör av dig så kan vi visa hur