Perfekt molntjänst för fastighetsbolag, städfirmor, parkskötsel och många andra brancher från 149 kr/mån

Upplev hur enkelt livet kan vara för dig som småföretagare. Med MOWO kan du hantera hela ditt arbetsorderflöde utan massa administration

MOWO Mobile Workflow Management

vår Erfarenhet, din framgång

Workwit solution har mångårig erfarenhet av vad som fungerar och inte FUNGERAR inom kundvård och fältservice. MOWO är framtaget i Finland i sammarbete med företag som också använder systemet. Regelbundet kommer uppdateras det med nya smarta funktioner som gör ditt jobb lättare

Fastighetskötsel och parkförvaltning


Information om nödvändig underhåll och uppdrag med kontaktinformation, kartor och instruktioner direkt till arbetstagarnas mobila enheter.

Underhåll och installation på plats

Överför arbetsplatser, instruktioner, dokument och annan information till arbetstagarnas mobila enheter, enkelt och snabbt.

 

Hälsovård hembesök

 

Använd MOWO för att överföra patientinformation, besök scheman, dokument och rapporteringsverktyg till arbetstagare på fältet.

Städtjänster

 

MOWO app hjälper personal att hålla reda på de dagliga arbetsplatserna, lagra arbetsplatsspecifik information och guide till ytor även i okända miljöer.

Inspektionstjänster

 

 

Inspektionsplatser och deras detaljer i MOWO mobilapp. Elektroniska checklistor och rapportering gör inspektionsarbetet en glädje!

Entreprenad


Reservera nödvändiga maskiner och arbetare för det aktuella arbetet. Överför all nödvändig information till fält enkelt och effektivt. Rapporteringsfunktioner ger mer kraft till effektiviseringar!

Pris från 149 Kr /mån och användare

Många anpassade funktioner och ständigt under utveckling

MOWO är ett mobilt verktyg utformat speciellt för arbetskraft på resande fot. Med MOWO är det enkelt och effektivt att planera dagliga skift och uppgifter. Scheman och arbetsspecifika instrktioner överförs snabbt till arbetstagarnas mobila enheter, så att de kan koncentrera sig på uppgiften till hands. Med MOWO kan du spåra arbetsspecifik arbetstid, förbättra effektiviteten och öka intäkterna.

MOWO låter dig samla värdefull information på fältet. Mångsidig karta innehåller hjälpplan och utför uppgifter. Checklistor ser till att minsta detaljer inte glömmas bort. I framtiden kan MOWO hylla hela processen från order till kundrespons.

Vem är MOWO lämplig för?
MOWO är utformad för att ta itu med utmaningar speciellt i mobila arbeten, men det kan också passa olika fabriksmiljöer.

Fastighetsförvaltning
Förvaltning av grönområden
Fältinspektioner och kundservice
Hemsjukvård
Maskinkontraktstjänster
Säkerhetstjänster
Kontors- och fabriksmiljöer
Skulle MOWO vara lämplig för dig? Kontakta oss!

Vill du ha en demo?

Vill du också boosta din lönsamhet

Hör av dig så kan vi visa hur

Fördelar med MOWO

Lätt att använda och hantera

Sparar tid

Ökar kundnöjdheten

Öka intäkterna

Bli av med pappersbesvär

Enkel kommunikation med fältopersonal

Snabbare faktureringscykel

Mobil app alltid i fickan

Kan integreras med befintliga system

Kontakt
Mail: info@workwit.net
+46 735 170 777

Ekliden 8, 132 51 Saltsjö-Boo