Kundens upplevelse
börjar med er kunskap

Att alltid veta vad som gäller.

Kunskap är nyckeln till framgång för alla verksamheter. Det gäller framför allt i fältservice och installationssammanhang. Kunskap är kapital.  Att samla värdefull information, som dokumentation, produkthandböcker, videofilmer och ovärderlig ackumulerad kunskap från erfarna servicetekniker gör det möjligt för företag att bli bäst på det de gör. Funktioner som exempelvis checklistor garanterar högsta kvalitet. Delad kompetens bidrar till att förbättra den totala produktiviteten. Allt detta leder till ökad tillfredställelse hos såväl medarbetare som hos kunder.

 

Med förbättrad produkt- och informationshantering kan du eliminera returbesök och onödiga utryckningar.

+25%

Första gången Fix Rate.
Mobil tillgång till kunskapsbasen och kunddata minskar reparationstiden och förhindrar fel.

12%

högre produktivitet
Checklistor minskar upplärningstiden och antal fel, den mobila appen gör fälttekniker mer produktiva.

-8%

lägre Servicekostnader
Våra kunder rapporterade i en undersökningen minskade servicekostnader med i genomsnitt -8%.

Boosta produktiviteten med kunskapshantering

Att arbeta med checklistor under servicebesöken säkerställer en enhetlig kompetensnivå. Inte bara kan de anpassas för att inkludera all företags- och produktkunskap, de är också enkla att skapa. 

Checklistor säkerställer att alla processer är standardiserade. Det kan också säkerställa att reglerna för EHS (Miljö, säkerhet och hälsa) följs. Checklistorna kan enkelt integreras med ERP-systemet  genom det öppna API´t.

Checklistor är som ett manus för hur man tillhandahåller den bästa servicen. De är också:

 • Lätt att skapa med en drag-och-släpp-funktion
 • De revideras automatiskt vilket innebär att checklistorna håller sig uppdaterade
 • De hjälper till med att optimera processer genom att lägga fram den bästa handlingsplanen
 • De är anslutna till övriga system som ger konstant tillgång till alla viktiga manualer och dokument.

Stärk dina servicetekniker.

Använd Dynamiska Checklistor för att stärka dina servicetekniker. Servicetekniker befinner sig i allmänhet på egen hand när de arbetar. Detta betyder dock inte att de måste vara utan nyckelfakta och tillgänglig kunskap i företaget. 

Idag, tack vare checklistor och filbibliotek, kan fältteknikern få tillgång till den kunskapsdatabas som de behöver för att tillhandahålla den bästa servicen. Dynamiska checklistor gör det möjligt för den som arbetar på fältet att utföra jobbet snabbt och effektivt, så att produktiviteten och kundtillfredsställelsen maximeras.

Dynamiska checklistor erbjuder följande viktiga fördelar:

 • Vägledning och instruktion baserad på verkliga empiriska data, scenarier och situationer.
 • Tillgång till all data (kund- och produkthistorik, användarhandböcker, videoprocedurer etc.)
 • Anpassningsbar struktur som är flexibel och kan anpassas till alla branscher
 • Förbättrad första gångs fix-rate tack vare tillgången till kunskap och kompetens
 • Säkerhetskontroller
 • Information om rätt verktyg och delar för jobbet samt de bästa tekniska kvalifikationerna som krävs för att slutföra arbetet.
 • Det ökar även sannolikheten att fälttekniker är idealiskt förberedda för jobbet

Dela kunskapen.

Med Knowledge Management (Kunskapshantering) kan du se till att alla teammedlemmar delar samma syn och har tillgång till samma kunskap.

Genom att samla in information som tagits in på fältet och genom kundinteraktioner och med hjälp av affärsprocesser och praxis. Kommer dina anställda på fältet oavsett om de är online eller offline, ha tillgång till  checklistor för att säkerställa att dina kunder får rätt svar vid första besöket.

En av de väsentliga aspekterna av kunskapshantering är tillgänglighet:

 • Online och offline åtkomst till data och checklistor gör det möjligt för tekniker att arbeta när som helst och var som helst
 • Tillgänglighet till alla inblandade, inklusive servicetekniker, backoffice personal och ledning hjälper alla att hålla sig informerade och uppdaterade
 • Samarbetet är mer harmoniskt när
  öppenhet över hela försörjningskedjan
 • Enkel kommunikation utan behov av ständiga förfrågningar, krav eller störande telefonsamtal medan du är på jobbet

Tjäna pengar på kunskapen.

Kapitalisera på kunskapen som fångas in  av dina fälttekniker. Att ha erfarna och välutbildade servicetekniker är avgörande för företagets framgång och en förutsättning för kundnöjdhet.

adult-agreement-beard-573565

Med hjälp av checklistor är det möjligt för dina fälttekniker att förbättra resultatet ännu mer genom att ge insikt till backoffice, och försäljnings personal.

Genom att dela information om uppföljningsaktiviteter med försäljningsavdelningen eller koppla informationen till CRM systemet, kan servicetekniker främja tvärförsäljning och ny försäljning.

Kunskapshantering gör det möjligt att:

 • Samla värdefulla data, vilket kommer att vara avgörande i framtiden
 • Förbättra korsförsäljning och uppförsäljning genom att informera back office-personal om kundbehov, dvs uppgraderade enheter, nya serviceavtal etc.
 • Reflektera över ett avslutat jobb och ge viktiga lärdomar.
 • Ge fjärråtkomst och fjärrsupport.

Vill du ha en demo ?

Kontakta oss eller om du bara vill ha en snabb titt titta in på våra demofilmer som ligger under molnlösningar

Förälska dig i våra lösningar

Analys

Field Service Analytics, rapporter och instrumentpaneler. Att leverera exceptionell service är tuffar idag än det någonsin varit. Med rätt analys kan du göra din tjänst mer effektiv, snabbare och mer anpassad till dina kunders behov.

Serviceportal

Coresystems Now Self Service Portal är en kunskapsbas och kundportal allt i ett. Med den lättanvända kodskannerfunktionen kan dina kunder snabbt få tillgång till produkt- eller utrustningsinformation eller initiera serviceanrop på ett mer effektivt sätt.

Integration

Coresystem servicehanteringssystem levereras i molnet som SaaS-applikation, men erbjuder ändå sömlös offlinefunktionalitet i alla mobila applikationer. Bäst av allt är är att systemet är redo för integritet från tredje part med dess kraftfulla API.

Mobilapp

Kunder kräver en servicenivå som är svår att utföra i pappersform. Mobiltekniken har förvandlat sättet att arbeta på fältet så att det idag är något helt annat än för endast ett antal år sedan.

Crowd Service

Coresystems är banbrytande med "Crowd Service" - vilket gör det möjligt för kunder att utnyttja en Uber-liknande plattform för att hitta tillgängliga fältservice tekniker i realtid.

Arbetsorderhantering

Bra service betyder att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Med Workforce Management Material kan du länka delar till lager i realtid, så dina fälttjänstemän har en bättre chans att få det rätt första gången. Du kan också spåra servicefordon för förbättrad resurshantering och svarstider.