Servicebehov

Anmälan sker via:
-App
-Telefon
-Mail
-Kundportal

Anmälan

Oavsett vilket på vilket sätt kunden anmäler sitt ärende, får kunden kontiniuerligt information om status. via mail, appen eller SMS
Läs mer

Order skapas och planneras

Administratören skapar en arbetsorder som automatiskt kan planeras till rätt tekniker

Planering

Vi längre projekt kan adminstratören eller projektledaren ta hjälp av gantter schemat.
Läs mer

Arbetsorder skickas

Tekniker blir informerad om att ett nytt jobb har kommit, Det sker genom appen, mail eller SMS. Han accepterar enkelt uppdraget med en knapptryckning

Synlighet

Teknikern kan se information om historik, objektet, lägga på checklistor. När han starta resan får kunden direkt information om förväntad ankomst.
Click Here

Uppgifter matas in

Serviceflödet matas enkelt in genom fördefinierade steg. Tekniker kan fylla i checklistor, egenkontroller, tid, material och lägga inköpsorder.

Anpassningbar

Det är enkelt att ställa in vserviceflöde och vad teknikern skall se i adminmodulen. App finns för IOS och Andriod
Click Here

Kvittens

Innan kunden skriver på arbetsordern direkt i appen kan han se en rapport på vad som blivit gjort.

Rapporten

Rapportnen skickas automatiskt till kunden via mail och administratören informeras att arbetet är tekniskt klart.
Läs mer

Arbetsorder kontrolleras

Innan fakturering sker kan administratören kontrollera att allt stämmer och ändra vid behov. Med en knapptryckning går arbetsordern vidare för fakturering

Fakturering

Fakturering sker oftast i affärssystemet. Det finns en rad färdiga kopplingar samt ett öppet API som kan användas för att koppla ihop systemen.
Läs mer